Projekt - Jeżdżę z głową
Artykuł dodano dn. 29.12.2020 r. | autor: Klaudia Borkowska - Drabiec


Klauzula informacyjna

Regulamin projektu

Załączniki do projektu


Informacje:


Dziennik elektroniczny
UONET+ to nowoczesny system uczniowski obejmujący e-dziennik, sekretariat szkolny, świadectwa, zastępstwa oraz witrynę rodziców i uczniów.

otwórz

Zebrania z rodzicami 2020/21

Daty, godziny oraz tematyka spotkań, zebrań, dni otwartych dla rodziców w ciągu całego roku szkolnego
zobacz

Konsultacje dla uczniów i rodziców
Informacje dotyczące konsultacji. Organizacja konsultacji musi być tak zaplanowana, aby do minimum ograniczyć przebywanie na terenie szkoły dużej liczby dzieci. Konsultacje będą się odbywały indywidualnie na określoną godzinę i w określony dzień tygodnia wg załączonego harmonogramu.
zobacz