Zebrania z rodzicami 2020/21
I Półrocze
15 wrzesień 2020 r.
(wtorek)
Zebranie z rodzicami klas 1, 2, 8, 4
klasa 1 - godz. 17:00
klasa 2 - godz. 17:30
klasa 4 - godz. 17:15
klasa 8 – godz. 18:00

- Zebranie ogólne. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem roku szkolnego 2020/21
Spotkanie z wychowawcami klas.
16 wrzesień 2020 r.
(środa)
Zebranie z rodzicami klas 3, 5, 6, 7
klasa 3 - godz. 17:15
klasa 5 - godz. 17:00
klasa 6 - godz. 17:45
klasa 7 - godz. 17:30

- Zebranie ogólne. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem roku szkolnego 2020/21
Spotkanie z wychowawcami klas.
25 styczeń 2021 r.
(poniedziałek)
Zebranie z rodzicami klas 3, 5, 6, 7
klasa 3 - godz. 17:15
klasa 5 - godz. 17:00
klasa 6 - godz. 17:45
klasa 7 - godz. 17:30

- Podsumowanie pracy szkoły w pierwszym półroczu, przedstawienie wyników edukacyjnych, ocena sytuacji wychowawczej.
26 styczeń 2021 r.
(wtorek)
Zebranie z rodzicami klas 1, 2, 8, 4
klasa 1 - godz. 17:00
klasa 2 - godz. 17:30
klasa 4 - godz. 17:15
klasa 8 – godz. 18:00

- Podsumowanie pracy szkoły w pierwszym półroczu, przedstawienie wyników edukacyjnych, ocena sytuacji wychowawczej.


II Półrocze
19 kwiecień 2021 r.
(poniedziałek)
Zebranie z rodzicami klasy 8 godz 17:30
- Zebranie rodziców dla klasy 8 informacje o rekrutacji do szkól ponadpodstawowych,
-konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcą oraz nauczycielami dotyczące zachowania oraz postępów edukacyjnych uczniów.
21 maj 2021 r.
(piątek)
Spotkanie z rodzicami godz. 18:00
- (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi). Informacje dotyczące oceny z zachowania oraz wyników w nauce.


Informacje:


Informacje i ogłoszenia
Zobacz informacje i ogłoszenia związane z własciwym funkcjonowaniem szkoły.
zobacz
Zebrania z rodzicami 2020/21
Daty, godziny oraz tematyka spotkań, zebrań, dni otwartych dla rodziców w ciągu całego roku szkolnego.

zobacz
Konsultacje nauczycieli 2020/21
Dni i godziny konsultacji nauczycieli z rodzicami w Zespole Szkół nr 2 w Brodłach.

strona w przygotowaniu

Zajęcia dodatkowe 2020/21
Wykaz wszystkich zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla uczniów, prowadzonych w naszej szkole.

strona w przygotowaniu

Dziennik elektroniczny
Logowanie do E-dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów, umożliwia szybkie sprawdzenie frekwencji, ocen, uwag czy zadań domowych.
otwórz