Zebrania z rodzicami 2019/20
I Półrocze
16 wrzesień 2019 r.
(poniedziałek)
Zebranie z rodzicami 17:30
- Zebranie ogólne. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem roku szkolnego 2019/20
Spotkanie z wychowawcami klas.
18 listopad 2019 r.
(poniedziałek)
Dzień otwarty 17:00
- Konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcą oraz nauczycielami dotyczące zachowania oraz postępów edukacyjnych uczniów.
16 grudzień 2019 r.
(poniedziałek)
Zebranie z rodzicami - 17:00
- (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
Informacje dotyczące oceny z zachowania oraz ocena wyników edukacyjnych.
21 styczeń 2020 r.
(wtorek)
Zebranie z rodzicami 17:30
- Podsumowanie pracy szkoły w pierwszym półroczu, przedstawienie wyników edukacyjnych, ocena sytuacji wychowawczej.


II Półrocze
16 marzec 2020 r.
(poniedziałek)
Dzień otwarty i zebranie z rodzicami (kl. 8) 17:30
- Zebranie rodziców (obowiązkowo dla kl.VIII sz.p.) informacje o rekrutacji do szkól ponadpodstawowych, dla pozostałych klas dzień otwarty -konsultacje indywidualne rodziców z wychowawcą oraz nauczycielami dotyczące zachowania oraz postępów edukacyjnych uczniów.
18 maj 2020 r.
(poniedziałek)
Zebranie z rodzicami 17:30
- (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi). Informacje dotyczące oceny z zachowania oraz wyników w nauce.


Informacje:


Informacje i ogłoszenia
Zobacz informacje i ogłoszenia związane z własciwym funkcjonowaniem szkoły.
zobacz
Zebrania z rodzicami 2019/20
Daty, godziny oraz tematyka spotkań, zebrań, dni otwartych dla rodziców w ciągu całego roku szkolnego.
zobacz
Konsultacje nauczycieli 2019/20
Dni i godziny konsultacji nauczycieli z rodzicami w Zespole Szkół nr 2 w Brodłach.

strona w przygotowaniu

Zajęcia dodatkowe 2019/20
Wykaz wszystkich zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla uczniów, prowadzonych w naszej szkole.

strona w przygotowaniu

Dziennik elektroniczny
Logowanie do E-dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów, umożliwia szybkie sprawdzenie frekwencji, ocen, uwag czy zadań domowych.
otwórz