Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/20
Przedmiot nauczyciel
oddział przedszkolny mgr Jadwiga Buzdygan
oddział przedszkolny mgr Klaudia Drabiec
nauczanie wczesnoszkolne mgr Jolanta Kuciel
nauczanie wczesnoszkolne mgr Agnieszka Mistarz
nauczanie wczesnoszkolne mgr Joanna Słota
religia ks. Natan Kwiatkowski
język polski Magdalena Bylica
język polski mgr Barbara Pater
język angielski mgr Marzena Raźny
język niemiecki mgr Ilona Hajda
historia mgr Kinga Turecka- Kurek
wiedza o społeczeństwie mgr Barbara Pater
matematyka mgr Krystyna Buczek
matematyka mgr Jolanta Mitka
fizyka mgr Dorota Jakóbik
chemia mgr Anna Nowak
przyroda mgr Jolanta Kuciel
przyroda mgr Anna Nowak
biologia mgr Anna Nowak
geografia mgr Ireneusz Barcik
plastyka mgr Barbara Białogłowicz-Barcik
muzyka mgr Słowomir Małocha
informatyka mgr Marek Szala
technika mgr Marek Szala
wychowanie fizyczne mgr Dorota Jakóbik
wychowanie fizyczne mgr Beata Jedynak
zajęcia artystyczne mgr Jolanta Kuciel
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Ireneusz Barcik
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Katarzyna Jonkisz
wych. do życia w rodzinie mgr Joanna Słota
nauczanie indywidualne mgr Anna Suwaj
pedagog szkolny mgr Jolanta Mitka
biblioteka szkolna mgr Barbara Białogłowicz-Barcik