Rok Szkolny 2019/20  wychowawca klasy 1:
 mgr Agnieszka Mistarz

Rok Szkolny 2019/20  wychowawca klasy 2:
 mgr Joanna Słota

Rok Szkolny 2019/20  wychowawca klasy 3:
 mgr Jolanta Kuciel

Rok Szkolny 2019/20  wychowawca klasy 4:
 mgr Kinga Turecka- Kurek

Rok Szkolny 2019/20  wychowawca klasy 5:
 mgr Barbara Białogłowicz-Barcik

Rok Szkolny 2019/20  wychowawca klasy 6:
 mgr Marzena Raźny

Rok Szkolny 2019/20  wychowawca klasy 7:
 mgr Jolanta Mitka

Rok Szkolny 2019/20  wychowawca klasy 8:
 mgr Krystyna Buczek