Procedury zapewniające ład i bezpieczeństwo w szkole

Artykuł dodany 2.10.2017 r.


Dokumenty szkoły - Procedury zapewnienia ład i bezpieczeństwo w szkole
  Procedura dotycząca uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego
zobacz
  Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych
zobacz
  Procedura postępowania w sytuacji – wypadek w szkole lub na terenie szkoły
zobacz
  Procedura postępowania w przypadku bójek i przemocy słownej wśród uczniów
zobacz
  Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją
zobacz
  Procedura postępowania w przypadku kradzieży
zobacz
  Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia
zobacz
  Procedura - Niebieskiej Karty- postępowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci
zobacz
  Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
zobacz
  Procedura ewakuacja szkoły
zobacz
  Procedura monitorowania podstawy programowej
zobacz
  Procedura postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę
zobacz
  Procedura postępowania z uczniem przybywającym z zagranicy
zobacz
  Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej
zobacz
  Procedury wyboru podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego przez nauczyciela oraz tworzenia szkolnego zestawu podręczników
zobacz
  Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków (ważna od 2 .09 2020r.)
zobacz
  Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na konsultacjach w związku covid-19
zobacz
  ZBIÓR ZAŁĄCZNIKÓW DO PROCEDUR
zobacz