Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2020/21

Artykuł dodany 10.09.2020 r. | Administrator klasa 1 
 klasa 2 
 klasa 3 
 klasa 4 
 klasa 5 
 klasa 6 
 klasa 7 
 klasa 8 

Uwaga: zajęcia z religii i / lub etyki organizuje się na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych Dyrektor szkoły informuje, że zestaw został ustalony zgodnie z art. 22ab ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm).
rok szkolny 2020/21    podręczniki do klasy 1 - nauczania wczesnoszkolnego
Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo nr. dopusz.
 ogólny  Szkolni Przyjaciele. Podręcznik 4 części

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Część 1. Część 2
 Praca zbiorowa  WSiP  813/1/2017
+ Karty ćwiczeń do podręczników.      
 j. angielski  Bugs Team 1  Carol Read, Ana Soberónn  Macmillan  811/1/2017
+ zeszyt ćwiczeń