Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Artykuł dodany 05.02.2019 r. | Administrator


Dokumenty szkoły - Kryteria i wymagania
Religia
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii klasa 1
  opublikowano: 30.8.2018 r. | Anna Kedzierska
otwórz
201.74 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii klasa 2
  opublikowano: 30.8.2018 r. | Anna Kedzierska
otwórz
209.06 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii klasa 3
  opublikowano: 30.8.2018 r. |
otwórz
208.57 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii klasa 4
  opublikowano: 15.9.2019 r. | Anna Kedzierska
otwórz
217.01 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii klasa 5
  opublikowano: 15.9.2018 r. | Anna Kedzierska
otwórz
219.79 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii klasa 6
  opublikowano: 30.8.2018 r. | Anna Kedzierska
otwórz
219.31 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii klasa 7
  opublikowano: 5.9.2018 r. |
otwórz
62.46 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z religii klasa 8
  opublikowano: 3.9.2018 r. | Anna Kędzierska
otwórz
246.57 KB
Nauczanie wczesnoszkolne
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z klasa 1
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
198.57 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z klasa 2
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
138.19 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z klasa 3
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
145.29 KB
Język polski
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego klasa 4
  opublikowano: 2.9.2019 r. | Barbara Pater
otwórz
181.98 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego klasa 5
  opublikowano: 16.12.2018 r. | Barbara Pater
otwórz
84.7 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego klasa 6
  opublikowano: 16.12.2018 r. | Barbara Pater
otwórz
260.74 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego klasa 7
  opublikowano: 18.9.2018 r. | Barbara Pater
otwórz
217.5 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego klasa 8
  opublikowano: 16.12.2018 r. | Barbara Pater
otwórz
141.61 KB
Język angielski
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 1
  opublikowano: 26.9.2018 r. | Dorota Kwadrans
otwórz
128.29 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 2
  opublikowano: 28.9.2018 r. | Dorota Kwadrans
otwórz
128.29 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 3
  opublikowano: 28.9.2018 r. | Dorota Kwadrans
otwórz
128.29 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 4
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
360.16 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 5
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
360.16 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 6
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
360.16 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 7
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
360.16 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego klasa 8
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
360.16 KB
Język niemiecki
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego klasa 7
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
147.08 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego klasa 8
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
185.13 KB
Muzyka
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki klasa 4
  opublikowano: 1.9.2018 r. | Sławomir Małocha
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki klasa 5
  opublikowano: 1.9.2018 r. | Sławomir Małocha
otwórz
91.9 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki klasa 6
  opublikowano: 1.9.2018 r. | Sławomir Małocha
otwórz
91.9 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki klasa 7
  opublikowano: 1.9.2018 r. | Sławomir Małocha
otwórz
91.9 KB
Plastyka
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki klasa 4
  opublikowano: 21.9.2018 r. | Barbara B-Barcik
otwórz
132.92 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki klasa 5
  opublikowano: 21.9.2018 r. | Barbara B-Barcik
otwórz
132.92 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki klasa 6
  opublikowano: 21.9.2018 r. | Barbara B-Barcik
otwórz
131.42 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki klasa 7
  opublikowano: 21.9.2018 r. | Barbara B-Barcik
otwórz
132.92 KB
Historia
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii klasa 4
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
212.79 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii klasa 5
  opublikowano: 8.9.2018 r. | Kinga Turecka- Kurek
otwórz
617.11 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii klasa 6
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
281.21 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii klasa 7
  opublikowano: 17.9.2018 r. |
otwórz
356.71 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii klasa 8
  opublikowano: 28.9.2018 r. | Kinga Turecka- Kurek
otwórz
340.35 KB
WOS
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WOS klasa 8
  opublikowano: 15.9.2018 r. | Barbara Pater
otwórz
316.13 KB
Geografia
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii klasa 5
  opublikowano: 4.9.2018 r. | Ireneusz Barcik
otwórz
464.07 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii klasa 7
  opublikowano: 4.9.2018 r. | Ireneusz Barcik
otwórz
1970 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii klasa 8
  opublikowano: 4.9.2018 r. | Ireneusz Barcik
otwórz
74.1 KB
Biologia
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa 5
  opublikowano: 15.9.2018 r. | Anna Nowak
otwórz
171.53 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa 7
  opublikowano: 15.9.2018 r. | Anna Nowak
otwórz
171.5 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii klasa 8
  opublikowano: 29.12.2018 r. | Anna Nowak
otwórz
171.55 KB
Przyroda
Chemia
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa 7
  opublikowano: 15.9.2018 r. | Anna Nowak
otwórz
175.21 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa 8
  opublikowano: 29.12.2018 r. | Anna Nowak
otwórz
175.18 KB
Fizyka
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki klasa 7
  opublikowano: 16.9.2018 r. |
otwórz
173.83 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki klasa 8
  opublikowano: 16.9.2018 r. |
otwórz
173.83 KB
Matematyka
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 4
  opublikowano: 8.9.2018 r. |
otwórz
172.17 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 5
  opublikowano: 28.9.2018 r. | Krystyna Buczek
otwórz
246.95 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6
  opublikowano: 28.9.2018 r. | Jolanta Mitka
otwórz
213.68 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 7
  opublikowano: 8.9.2018 r. |
otwórz
254.38 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 8
  opublikowano: 28.9.2018 r. | Krystyna Buczek
otwórz
370.5 KB
Informatyka
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki klasa 4
  opublikowano: 30.09.2020 r. |
otwórz
139.21 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki klasa 5
  opublikowano: 30.09.2020 r. |
otwórz
102.11 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki klasa 6
  opublikowano: 30.09.2020 r. |
otwórz
133.45 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki klasa 7
  opublikowano: 30.09.2020 r. |
otwórz
210.45 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki klasa 8
  opublikowano: 30.09.2020 r. | Marek Szala
otwórz
3435.94 KB
Technika
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z techniki klasa 4
  opublikowano: 30.09.2020 r. |
otwórz
186.41 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z techniki klasa 5
  opublikowano: 30.09.2020 r. |
otwórz
188.38 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajeć technicznych klasa 6
  opublikowano: 30.09.2020 r. |
otwórz
185.57 KB
Wychowanie fizyczne
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wf klasa 4
  opublikowano: 22.11.2020 r. | Anna Hojowska
otwórz
455.02 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wf klasa 5
  opublikowano: 22.11.2020 r. | Anna Hojowska
otwórz
457.63 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wf klasa 6
  opublikowano: 22.11.2020 r. | Dorota Jakóbik
otwórz
457.88 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wf klasa 7
  opublikowano: 22.11.2020 r. | Dorota Jakóbik
otwórz
474.27 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wf klasa 8
  opublikowano: 22.11.2020 r. | Dorota Jakóbik
otwórz
474.23 KB