Drodzy uczniowie !!!

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI” XVII edycja: Z MARYJĄ NA MISJACH
 1.  Organizator konkursu:
  Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112 Tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 743-95-27 www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl

 

 1. Patronat honorowy konkursu:
  Pani Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej
  Abp Salvatore Pennacchio, Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 

 1. Cele konkursu:
  Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. W tym roku uczniowie będą pozyskiwali środki na remont i wyposażenie przedszkola w wiosce Mann (Republika Środkowoafrykańska), prowadzonego przez Małgorzatę Kiedrowską, misjonarkę świecką. Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie. W tym roku chcemy zachęcić uczniów do poznawania sanktuariów maryjnych w krajach misyjnych, które odgrywają dużą rolę nie tylko religijną ale i społeczną.

  Szczegółowy Regulamin oraz informacje na temat XVII edycji konkursu znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl

 

 1. Temat XVII edycji konkursu: „Z Maryją na misjach”

  W tym roku temat Konkursu całkowicie odbiega od poprzednich edycji. Organizatorzy pragną zainspirować dzieci i młodzież do zainteresowania się sanktuariami maryjnymi rozsianymi na wszystkich kontynentach. Sanktuaria maryjne w Meksyku, Egipcie, Japonii, i wielu innych krajach misyjnych są w Polsce mało znane, chociaż mają bogatą historię i odrywają ogromną rolę społeczno-kulturową. Przyczyniają się nie tylko do umocnienia wiary, ale promieniują na całą społeczność poprzez swa działalność oświatową i charytatywną. Chcemy, aby dzieci i młodzież poznały te miejsca tchnące wiarą i ukazujące tożsamość ludzi w nich się gromadzących.

 

 1. Czas trwania konkursu:
  Konkurs zostanie ogłoszony 1 września 2017 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa on line do dn. 29 grudnia 2017 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl.

  Przesłanie prac do dn. 30 marca 2018 r. Wyniki konkursu zostaną podane 10 kwietnia 2018 r.

 

 1. Etapy konkursu: Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza ją do etapu centralnego (do 30 marca 2018 r.) Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.

  Informacja o wynikach oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy "Ad Gentes" ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4 Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

  a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – IV szkoły podstawowej

  b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VII szkoły podstawowej

  c) trzeci etap edukacyjny – gimnazjum (klasy II-III)

 

 1. Zadania uczestników:
 1. Konkurs dla uczniów odbywa się w pięciu kategoriach:
 1. literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad) prezentująca wybrane sanktuarium maryjne z kraju misyjnego
 2. plastyczna – rysunek, grafika lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm) – temat prac plastycznych nie musi się ściśle wiązać z sanktuarium maryjnym, ale ukazywać pracę misjonarzy
 3.  muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej o tematyce misyjnej
 4. charytatywna – trwające przez rok szkolny inicjatywy i działania uczniów mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję zbierania środków finansowych na cel wskazany w tym roku.

 

 1. Korespondencja konkursowa oraz informacje:
 
 1. adgentes.misje@gmail.com lub www.adgentes.misje.pl
 2. tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 793-95-27.

 

Małopolski Biblijny konkurs tematyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Konkurs Biblijny dla uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych Z Dobrą Nowiną przez życie

W konkursie mogą też brać przygotowani przez katechetów uczniowie klas IV szkoły podstawowej.

Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Ewangelii wg św. Jana (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem i wybranymi komentarzami.

Etap szkolny: Wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Jana (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem:

J 1,1-18 J 2,1-12 J 5,1-18 J 6,1-21 J 9,1-41 J 10,11-18 J 12,1-11 J 13,1-15 J 14,1-12 J 15,1-8 J 18,1-27 J 20,1-9 J 21,1-19

3 Etap rejonowy: Całość tekstu Ewangelii wg św. Jana (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V– wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem i wybranymi komentarzami.

Komentarze internetowe: komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423305.II-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-C#4 komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423282.XVII-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-B#4 komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423265.NIEDZIELA-WIELKANOCNA#4 komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423321.III-NIEDZIELA-WIELKANOCNA-ROKC#4

Komentarze dostępne na stronie: http://biblia.wiara.pl/doc/423403.Komentarze-do-fragmentow-Pisma-Swietego/4

Etap wojewódzki: Całość tekstu Ewangelii wg św. Jana (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami, odniesieniami do słownika zamieszczonego w Biblii i wybranymi komentarzami.

Komentarze: komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423305.II-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-C#4 komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423282.XVII-NIEDZIELA-ZWYKLA-ROK-B#4 komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423265.NIEDZIELA-WIELKANOCNA#4 komentarz: http://biblia.wiara.pl/doc/423321.III-NIEDZIELA-WIELKANOCNA-ROKC#4

ks. Tomasz Jelonek, Wprowadzenie do Nowego Testamentu, Kraków 2008, wydawnictwo Salwator, s. 86-88, 93-99, 125-133

Konkurs Biblijny dla uczniów gimnazjów Dzieje przymierza

Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Księgi Rodzaju (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika.

ETAP SZKOLNY:

 1. Tekst Księgi Rodzaju – rozdziały 1 – 25 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
 2. Komentarze internetowe: Komentarz do Rdz 2,7–9;3,1–7: http://biblia.wiara.pl/doc/423365.I-NIEDZIELAWIELKIEGO-POSTU-ROK-A#1 Komentarz do Rdz 2,18-24: http://biblia.wiara.pl/doc/423292.XXVII-NIEDZIELAZWYKLA-ROK-B#1 Komentarz do Rdz 9,8-15: http://biblia.wiara.pl/doc/423253.I-Niedziela-WielkiegoPostu-Rok-B#1

 ETAP REJONOWY:

 1.  Tekst Księgi Rodzaju – rozdziały 1 – 50 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
 2. ks. T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie – Egzegeza – Teologia, Tarnów 2010, wydawnictwo BIBLOS, s. 91-108, 202-239.
 3. komentarze internetowe – jak wyżej w etapie szkolnym oraz: Komentarz do Rdz 18,1-10a: http://biblia.wiara.pl/doc/423335.XVI-NIEDZIELAZWYKLA-ROK-C#1

ETAP WOJEWÓDZKI:

 1. Tekst Księgi Rodzaju – rozdziały 1 – 50 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika;
 2. ks. T. Brzegowy, Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie – Egzegeza – Teologia, Tarnów 2010, wydawnictwo BIBLOS, s. 91-108, 202-267
 3. komentarze internetowe – jak wyżej w etapie szkolnym i rejonowym oraz: Komentarz do Rdz 22, 1-18: http://biblia.wiara.pl/doc/423264.WIGILIAPASCHALNA/3#1

Życzę przyjemnej lektury.
Anna Kędzierska