Zmiana nazwy szkoły

Artykuł dodany 16.08.2017 r. | Admin

Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnych szkół pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostaną zlikwidowane. Reforma oświaty rozpocznie się od nowego roku szkolnego, czyli od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie kończący w tym roku klasę VI szkoły podstawowej staną się we wrześniu uczniami VII klasy szkoły podstawowej.

Zgodnie z reformą, wygaszenie gimnazjów będzie polegać na przekształceniu ich w inną szkołę albo zostaną one włączone do innej szkoły. Zatem po 1 września 2017 r. szkoły, na które przejdą prawa i obowiązki dotychczasowych gimnazjów, staną się administratorami danych przetwarzanych przez zlikwidowane placówki.

Nowi administratorzy danych, w związku z przejęciem praw i obowiązków gimnazjów dotyczących zbiorów danych, powinni - wskazuje GIODO - dokonać oceny, czy zaprzestano przetwarzania danych w zbiorach zgłoszonych przez gimnazja, co stanowi przesłankę do wykreślenia zbioru z rejestru, czy ewentualnie konieczne jest zgłoszenie zmian w tych zbiorach (np. gdy celem przetwarzania danych stała się archiwizacja).