Rekrutacja 2021/22

Artykuł dodany 05.03.2000 r. | Dyrektor


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH 2021/22
 • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego 2020/2021
otwórz
 • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej 2020/2021
otwórz


DOKUMENTY PRZEKAZANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI W ALWERNI
 • Ogłoszenie Burmistrza Gminy - rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
otwórz
 • Zarządzenie Burmistrza Gminy Alwernia z dn. 21.01.2021 r.
otwórz
 • Uchwała w sprawie zmiany kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego do przedszkoli.
otwórz
 • Uchwała Rady Miejskiej z dn. 16.01.2017 r. - w sprawie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych
otwórz
 • Uchwała Rady Miejskiej z dn. 16.02.2017 r. - w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
otwórz


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 • Klauzula informacyjna RODO
otwórz
 • Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolneg na rok szkolny 2021/22
otwórz
 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
otwórz
 • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
otwórz
 • Oświadczenie o wielodzietności (troje i więcej dzieci)
otwórz
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
otwórz
 • Oświadczenie o pracy zawodowej, studiowaniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej rodziców
otwórz
 • Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego w tym samym oddziale przedszkolnym
otwórz
 • Oświadczenie potwierdzające wolę realizacji wychowania przedszkolnego
otwórz
 • Komplet dokumentów w formacie zip
otwórz


SZKOŁA PODSTAWOWA
 • Klauzula informacyjna RODO
otwórz
 • Regulamin rekrutacji do klasy 1 rok szkolny 2021/22
otwórz
 • Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej
otwórz
 • Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu
otwórz
 • Potwierdzam wolę realizacji obowiązku szkolnego
otwórz
 • Oświadczenie o miejscu pracy dla dzieci z poza obwodu
otwórz
 • Oświadczenie o odległości zamieszkania od szkoły dla dzieci z poza obwodu
otwórz
 • Oświadczenie o zamieszkujących krewnych dla dzieci z poza obwodu
otwórz
 • Komplet dokumentów w formacie zip
otwórz
Informacje:


Zebrania z rodzicami 2020/21


Daty, godziny oraz tematyka spotkań, zebrań, dni otwartych dla rodziców w ciągu całego roku szkolnego
zobacz
Konsultacje nauczycieli 2020/21


Dni i godziny konsultacji nauczycieli z rodzicami w Zespole Szkół nr 2 w Brodłach.

zobacz
Repetytoria w roku szkolnyck 2020/21
Terminy repetytorium klas 8 szkoły podstawowej i III gimnazjum przewidziane w roku szkolnym 2019/20.

strona w przygotowaniu

Dodatkowe dni wolne
Przewidywane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych W Szkole Podstawowej w Brodłach obowiązujące w roku szkolnym 2020/21
zobacz