Misja i wizja szkoły

Artykuł dodany 02.08.2010 r. | AdminMisja : Nasza szkoła uczy i wychowuje w duchu Henryka Sienkiewicza wielkiego Polaka, społecznika i otwartego na człowieka Europejczyka


Wizja: chcemy, by społeczność naszej szkoły była aktywna, współpracowała ze środowiskiem i lokalnymi instytucjami na rzecz rozwoju edukacji, wychowania, aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Chcemy wychować i ukształtować:

Polaka
 • szanującego wartości,
 • kultywującego tradycję,
 • czyniącego wartością uczenie się dla siebie i dla życia,
 • znającego i stosującego zasady dobrego wychowania,
 • wyposażonego w wiedzę i umiejętności,
 • przygotowanego do kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej,

Społecznika
 • dbającego o środowisko,
 • angażującego się w pracę na rzecz innych,
 • umiejącego dzielić się z innymi,
 • dostrzegającego potrzeby ludzi,

Europejczyka
 • umiejącego porozumiewać się w Europie,
 • tolerancyjnego,
 • szanującego różnorodność światopoglądową,
 • umiejącego współpracować w różnych grupach,
 • potrafiącego dostrzegać i rozwiązywać problemy na drodze porozumienia,