Misja i wizja szkoły

Artykuł dodany 02.08.2010 r. | AdminMisja : Nasza szkoła uczy i wychowuje w duchu Henryka Sienkiewicza wielkiego Polaka, społecznika i otwartego na człowieka Europejczyka


Wizja: chcemy, by społeczność naszej szkoły była aktywna, współpracowała ze środowiskiem i lokalnymi instytucjami na rzecz rozwoju edukacji, wychowania, aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Chcemy wychować i ukształtować:

Polaka
 • szanującego wartości,
 • kultywującego tradycję,
 • czyniącego wartością uczenie się dla siebie i dla życia,
 • znającego i stosującego zasady dobrego wychowania,
 • wyposażonego w wiedzę i umiejętności,
 • przygotowanego do kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej,

Społecznika
 • dbającego o środowisko,
 • angażującego się w pracę na rzecz innych,
 • umiejącego dzielić się z innymi,
 • dostrzegającego potrzeby ludzi,

Europejczyka
 • umiejącego porozumiewać się w Europie,
 • tolerancyjnego,
 • szanującego różnorodność światopoglądową,
 • umiejącego współpracować w różnych grupach,
 • potrafiącego dostrzegać i rozwiązywać problemy na drodze porozumienia,


Nasze osiągniecia:


Nasi uczniowie są laureatami w konkursach przedmiotowych na szczeblach powiatowych i wojewódzkich min.:

 • Ekochemia (finaliści etapu wojewódzkiego,
 • WOS (finalista etapu wojewódzkiego),
 • finaliści konkursów humanistycznych i recytatorskich na szczeblu powiatowym,
 • od kiedy reaktywowano konkurs biologiczny, nasza szkoła miała 6 finalistów.
 • osiągamy wspaniałe wyniki w kuratoryjnych konkursach historycznych.
zobacz

Bierzemy udział w turniejach, konkursach drużynowych i indywidualnych:

 • Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach
 • Konkurs Wiedzy Pożarniczej - I miejsce etapu wojewódzki,
 • osiągnięcia w konkursach BRD na szczeblu powiatowym.

zobacz

Zajmujemy pierwsze miejsca w konkursach artystycznych.

 • Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych miejsca: I, II i III
 • wojewódzkie przeglądy - Eko-wiosna,
 • Smocze jajo,
 • Powiatowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - formy teatralne - I miejsce,
 • Skarby Małopolski - wojewódzki konkurs plastyczny - I miejsca,
 • czołowe miejsca w profilaktycznych przeglądach teatralnych.

zobacz

Corocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach i programach matematycznych:

 • Olimpiadzie Matematycznej organizowanej przez Kuratorium Oświaty (etap rejonowy)
 • Szkoła bierze udział w programie - Sesje z plusem (rodzice mają dostęp do wyników w Internecie).

zobacz

Realizujemy ciekawe projekty edukacyjne, np.:

 • Henryk Sienkiewicz patronem naszej szkoły
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie w których poznajemy piękno polskiej kultury i tradycji.


Od lat osiągamy znaczące sukcesy sportowe, t.j.:

 • Turniej Tenisa Stołowego,
 • Zawody Lekkoatletyczne - czołowe miejsca w etapie wojewódzkim.

zobacz

Bierzemy udział w imprezach Teatru Groteska, również zdobywając nagrody, np.:

 • na Paradzie Smoków, w której uczestniczymy co roku.

zobacz