Programy i projekty

Artykuł dodany 24.04.2017 r. | Admin

PROJEKTY WE WSPÓŁPRACY Z UE


Celem tych projektów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów dzięki objęciu ich pomocą oraz wsparcie rodziców i młodzieży w dokonaniu najbardziej trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacji. Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
zobacz

PROGRAM ETWINNTING


eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.
zobacz

PROJEKTY UCZNIOWSKIE


Projekty i działania podejmowane przez uczniów poszczególnych klas mające na celu rozwijanie umiejętności, pobudzanie kreatywności oraz prezentację własnych pomysłów i zainteresowań. W ramach tych projektów uczniowie przygotowują modele, prezentacje zjawisk .
zobacz

PROJEKTY EDUKACYJNE


Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
zobacz

WIELKA PARADA SMOKÓW


Co roku całą ulicę Grodzkę w Krakowie, a także okolice Rynku Głównego i bulwarów przy Smoczej Jamie zostają opanowane przez uczestników organizowanej od 2000 roku Wielkiej Paradzie Smoków, Rycerzy i Dam Dworu. Wszystkie biorące udział w Paradzie dzieci stają się niejako aktorami jednego ogromnego widowiska publicznego. Tradycyjnie w czasie parady zostaje wyłoniony najpiękniejszy, a także najbardziej pomysłowy smok. Kraków na dwa dni zamieni się w istne siedlisko smoków.
zobacz