Organy szkoły

Artykuł dodany 02.09.2018 r. | AdminDyrektor
mgr Katarzyna Jonkisz

   Pan mgr inż. Józef Gaudyn dyrektor szkoły do roku 2013/14 nauczyciel fizyki i wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum. Serdeczny, wrażliwy na drugiego człowieka dobry i sympatyczny pedagog, działacz społeczny. Przyjaciel młodzieży..

   Pani mgr Barbara Woś zastępca dyrektora szkoły do roku 2011/12 nauczycielka matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum; ceniony i lubiany nauczyciel, dobry i uczciwy człowiek.

   Mieczysław Hajduk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brodłach w latach 1968 - 1997. Ta szkoła była centrum Jego życia, bo przecież całe swoje życie zawodowe związał z tą miejscowością i z mieszkańcami Brodeł. Roczniki uczniów, które wychował, nauczyciele, z którymi współpracował i wszyscy mieszkańcy zawsze będą wdzięczni. Odszedł w dniu 24 stycznia 2018 r.