Informacje i ogłoszenia

Artykuł dodany 11.01.2021 r. | Administrator

 Rekrutacja 2021/22 
Informacje związane z rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Dokumenty szkolne do rekrutacji dostępne będą od 8 lutego 2021.
zobacz
 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych 
W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań z podstawy programowej.
zobacz
 Przekarz 1 % podatku 

Stowarzyszenie PRO BONO, działające na rzecz Szkoły Podstawowej w Brodłach podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska (SPSM).
Przeznaczając 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, wspieracie Państwo Szkołę Podstawową w Brodłach, ponieważ Państwa wpłaty zostaną przekazane przez SPSM na konto Stowarzyszenia PRO BONO.
Całość uzyskanej kwoty zostanie przeznaczona na rozwój Szkoły Podstawowej w Brodłach (zakup pomocy naukowych, książek, wyposażenia sal i szkoły, etc.), a sprawozdanie rozliczające otrzymaną od Państwa dotację zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz stronie Stowarzyszenia PRO BONO.
Jak prawidłowo wypełnić PIT aby środki od Państwa trafiły do szkoły?:
 
zobacz
 Konsultacje dla uczniów 
Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Celem ich jest wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału oraz umożliwienie uczniom poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy klasowej.
zobacz
 Konsultacje dla uczniów i rodziców 
Informacje dotyczące konsultacji. Organizacja konsultacji musi być tak zaplanowana, aby do minimum ograniczyć przebywanie na terenie szkoły dużej liczby dzieci. Konsultacje będą się odbywały indywidualnie na określoną godzinę i w określony dzień tygodnia wg załączonego harmonogramu.
zobacz
 Zajęcia dodatkowe 2020/21 
Wykaz wszystkich zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla uczniów, prowadzonych w naszej szkole.

strona w przygotowaniu

zobacz
 Dziennik elektroniczny 
Logowanie do E-dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów, umożliwia szybkie sprawdzenie frekwencji, ocen, uwag czy zadań domowych.
http://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaalwernia/
otwórz

 Zasady obowiązujące uczniów 

Skrócony zapis podstawowych norm i zasad obowiązujących uczniów w Szkole Podstawowej w Brodłach. Obowiązkiem ucznia jest:...
zobacz