Olimpiady i konkursyKonkurs Jan Paweł II, czyli jak Karol został papieżem
etap szkolny i dekanalny zakończony


Uczniowie szkoły podstawowej w Brodłach wzięli udział w diecezjalnym konkursie pt. "Jan Paweł II, czyli jak Karol został papieżem."

Celem konkursu było lepsze poznanie Osoby św. Jana Pawła II oraz uczczenie 40 rocznicy wyboru na stolicę Piotrową.

Na konkurs wpłynęło 13 prac. Zgodnie z regulaminem komisja do II etapu zakwalifikowała prace następujących uczniów:

W kategorii klas 0 -2
Magdalena Graboś kl.1
Oskar Celej, Jakub Włoch kl.2

W kategorii klas 3 – 4
Kornelia Michałek kl.4
Agnieszka Skalska kl.4
Dominika Szkliniarz, Olga Celej , Gabryś Łatak kl.3

W kategorii klas 5 – 8
Marzena Szpiech, Emilia Suwaj, Natalia Jakóbik kl.6
Dominika Duda, Agnieszka Śliz ,Amelia Szemik kl.5
Jakub Słota kl.8

Jest nam również bardzo miło poinformować iż w II etapie dekanalnym zostały wybrane z naszej szkoły dwie prace, które zostały przekazane do ostatniego etapu a są nimi prace następujących uczniów:

W kategorii kl 0 – 3
Oskar Celej, Jakub Włoch kl.2

W kategorii klas 3 – 4
Kornelia Michałek kl.4

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatnim etapie.
Anna Kędzierska
KONKURS - MÓJ RÓŻANIEC - ROZSTRZYGNIĘTY

Październik jest miesiącem modlitw z różańcem. Dlatego w naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs na najciekawszy różaniec wykonany przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zamierzeniem konkursu było rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem naszym było również budzenie aktywności twórczych dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości uczniów oraz wykorzystywanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi z innymi. Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac. Jednogłośnie komisja podjęła decyzję, iż wszystkie prace są wykonane wspaniale dlatego przyznają wszystkim uczniom 1 miejsce . Różaniec wykonali następujący uczniowie:
Kamil Słota, Dominika Szkliniarz, Maciej Jochymek, Łukasz Głuszek, Marzena Szpiech, Kornelia Michałek oraz Piotr Uszko.

Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę OSP Brodła za ufundowanie nagród w konkursie w ramach „Wsparcie zorganizowana na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno-wychowawczych w formie zajęć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2018 roku” Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do galerii zdjęć.
 

Anna Kędzierska
Lepiej zapobiegać niż leczyć – to przewodnia myśl turnieju 1 z 10 dla uczniów klasy V-VIII. Stowarzyszenie Pro -Bono zaprosiło klasy V-VIII, w środę 21 listopada do klasy biologicznej na konkurs profilaktyczny z nagrodami

CELEM KONKURSU BYŁO :
Kształtowanie zdrowego stylu życia
Uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia
Wykazanie szkodliwości używek oraz ukazanie zagrożeń jakie niosą za sobą uzależnienia
Profilaktyczne zagospodarowanie wolnego czasu
Zdobycie nagród

Patrząc na zaangażowanie zawodników, ale też publiczności możemy powiedzieć, że konkursy w takiej formie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

Nagrody w konkursie zostały zakupione przez stowarzyszenie „Pro- Bono” w ramach realizacji zadania: „Wsparcie zorganizowana na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno-wychowawczych w formie zajęć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy" a sfinansowane przez Urząd Gminy Alwernia

Rozstrzygnięcie konkursu „Cudaki – Zwierzaki”
zorganizowanego dla klas I-III przez p. Agnieszkę Mistarz, p. Joannę Słotę
oraz p. Jolantę Kuciel
Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Cudaki - Zwierzaki” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Wykonane prace zachwycały różnorodnością i pomysłowością. Jury nagrodziło i wyróżniło prace następujących uczniów.

I miejsce
 • Dominika Szkliniarz
 • Bartosz Sikora
II miejsce
 • Magdalena Graboś
 • Olga Celej
III miejsce
 • Kamil Słota
 • Paweł Szpiech
Wyróżnienie:
 • Szymon Zelech
 • Damian Krause
W dniu 19 listopada 2018 r uczniowie kl 4- 7 wzięli udział w Konkursie Kuratoryjnym Biblijnym - Z Dobrą Nowiną przez życie. W konkursie udział wzięło 6 uczniów.

Celem Konkursu było : a) ukazanie Biblii jako źródła wiary; b) zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów religijnych; c) kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o poznanie Słowa Bożego; d) kształtowanie umiejętności związanych z analizą tekstu źródłowego, interpretacją wydarzeń i postaci biblijnych; e) rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań; f) wspieranie uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy; g) motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym; h) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację; i) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli. Zgodnie z regulaminem do etapu rejonowego zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy osiągnęli 75% punktów z testu. Jest mi bardzo miło poinformować, że w etapie rejonowym reprezentować naszą szkołę będą Marzena Szpiech i Marcin Kuć – uczniowie kl. 6 oraz Małgorzata Szpiech i Karolina Fabiś – uczniowie kl. 7.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom a zwycięzcą pierwszego etapu życzymy powodzenia w kolejnym etapie już 11 lutego 2019r.
Anna Kędzierska

Konkurs Plastyczny pt. "Świat zadymiony ma same złe strony” rozstrzygnięty"Informujemy o rozstrzygnięciu Konkursu Plastycznego pt. "Świat zadymiony ma same złe strony” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pro -Bono.
W dniu 12 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury Szkolnego Konkursu pt. „Świat zadymiony ma same złe strony”, adresowanego do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w Brodłach.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
1.Jolanta Mitka – przewodnicząca komisji,
2.Agnieszka Mistarz– członek komisji,
3.Barbara Białogłowicz-Barcik – członek komisji,

Podczas oceniania prac Jury brało pod uwagę: zgodność pracy z tematyką, estetykę pracy, samodzielność oraz oryginalność.

Po obejrzeniu prac Jury postanowiło przyznać nagrody:
1. miejsce – Julian Warzecha klasa 1
2. miejsce – Paweł Szpiech klasa 3
3.miejsce - Piotr Uszko klasa 3
Wyróżnienie – Olga Celej klasa 3


Dzieci nagrodzone otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe na apelu przedświątecznym. Dodatkowo pozostałym uczestnikom zostaną wręczone nagrody pocieszenia. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Informujemy o rozstrzygnięciu Konkursu Plastycznego pt. ,,Żyję bez uzależnień” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pro -Bono.

W dniu 12 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury Szkolnego Konkursu pt. „Żyję bez uzależnień”, adresowanego do uczniów klas 6-8 i III klasy gimnazjum szkoły podstawowej w Brodłach.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
1.Jolanta Mitka – przewodnicząca komisji,
2.Jolanta Kuciel– członek komisji,
3.Barbara Białogłowicz-Barcik – członek komisji,

Podczas oceniania prac Jury brało pod uwagę: zgodność pracy z tematyką, estetykę pracy, samodzielność oraz oryginalność.

Po obejrzeniu prac Jury postanowiło przyznać nagrody:
1. miejsce – Wiktoria Michalak
2. miejsce – Aleksandra Rech
3.miejsce – Natalia Jakóbik

Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe na apelu przedświątecznym. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!
Kolejny konkurs organizowany przez Stowarzyszenie PRO BONO w ramach profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2018 roku już za nami.
W tym roku uczniowie brali udział w konkursie matematycznym „Zaproponuj jak spędzić czas”. Uczniowie biorący udział nie tylko zagospodarowali swój wolny czas, ale przede wszystkim rozwinęli swoje umiejętności logiczne, matematyczne oraz zaproponowali innym w jaki sposób można ciekawie spędzić wolny czas w okolicy naszej gminy.
Na gazetce na korytarzu zostały przedstawione najlepsze propozycje spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy konkursu zaproponowali ciekawe miejsca, obliczyli długość trasy, czas wycieczki, rodzaj środka transportu, koszty, które trzeba ponieść. Możemy korzystać z propozycji.

Osoby nagrodzone:
I miejsce : JAKUB SŁOTA (kl .VIII)
II miejsce : WIKTORIA MICHALAK(kl .VI)
II miejsce : DOMINIKA DUDA(kl .V)
III miejsce : IGOR CELEJ(kl .VI)
III miejsce : MARZENA SZPIECH(kl .VII)


Wszystkim pozostałym uczestnikom również gratulujemy
Prowadząca: Krystyna Buczek
OSP w ramach projektu „Wsparcie zorganizowana na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym lub kulturalno-wychowawczych w formie zajęć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych, w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2018 roku” zakupiło nagrody dla wyróżnionych prac. Na konkurs wpłynęło 9 prac z czego 6 prac otrzymało wyróżnienie.
Nasze osiągniecia:


Nasi uczniowie są laureatami w konkursach przedmiotowych na szczeblach powiatowych i wojewódzkich min.:

 • Ekochemia (finaliści etapu wojewódzkiego,
 • WOS (finalista etapu wojewódzkiego),
 • finaliści konkursów humanistycznych i recytatorskich na szczeblu powiatowym,
 • od kiedy reaktywowano konkurs biologiczny, nasza szkoła miała 6 finalistów.
 • osiągamy wspaniałe wyniki w kuratoryjnych konkursach historycznych.
zobacz

Bierzemy udział w turniejach, konkursach drużynowych i indywidualnych:

 • Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach
 • Konkurs Wiedzy Pożarniczej - I miejsce etapu wojewódzki,
 • osiągnięcia w konkursach BRD na szczeblu powiatowym.
zobacz

Zajmujemy pierwsze miejsca w konkursach artystycznych.

 • Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych miejsca: I, II i III
 • wojewódzkie przeglądy - Eko-wiosna,
 • Smocze jajo,
 • Powiatowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - formy teatralne - I miejsce,
 • Skarby Małopolski - wojewódzki konkurs plastyczny - I miejsca,
 • czołowe miejsca w profilaktycznych przeglądach teatralnych.
zobacz

Corocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w olimpiadach i programach matematycznych:

 • Olimpiadzie Matematycznej organizowanej przez Kuratorium Oświaty (etap rejonowy)
 • Szkoła bierze udział w programie - Sesje z plusem (rodzice mają dostęp do wyników w Internecie).
zobacz

Realizujemy ciekawe projekty edukacyjne, np.:

 • Henryk Sienkiewicz patronem naszej szkoły
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie w których poznajemy piękno polskiej kultury i tradycji.
Od lat osiągamy znaczące sukcesy sportowe, t.j.:

 • Turniej Tenisa Stołowego,
 • Zawody Lekkoatletyczne - czołowe miejsca w etapie wojewódzkim.
zobacz

Bierzemy udział w imprezach Teatru Groteska, również zdobywając nagrody, np.:

 • na Paradzie Smoków, w której uczestniczymy co roku.
zobacz