Kalendarz szkolny 2018/19data wydarzenie
3.09.2018 r.
(poniedziałek)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.12.2018 r.
(niedziela)
Początek zimowej przerwy świątecznej (23-31.12.2017r.)
31.12.2018 r.
(poniedziałek)
Koniec zimowej przerwy świątecznej (23-31.12.2017r.)
14.01.2019 r.
(poniedziałek)
Początek ferii zimowych woj. małopolskie (12-25.02.2018r.)
27.01.2019 r.
(niedziela)
Koniec ferii zimowych woj. małopolskie (12-25.02.2018r.)
10.04.2019 r.
(środa)
Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
12.04.2019 r.
(piątek)
Egzamin gimnazjalny: język obcy nowożytny
– na poziomie podstawowym – godz. 9:00
– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
15.04.2019 r.
(poniedziałek)
Egzamin ósmoklasisty: język polski – godz. 9:00
16.04.2019 r.
(wtorek)
Egzamin ósmoklasisty: matematyka – godz. 9:00
17.04.2018 r.
(wtorek)
Egzamin ósmoklasisty: język obcy nowożytny – godz. 9:00
18.04.2019 r.
(czwartek)
Początek wiosennej przerwy świątecznej (18.04-23.04.2019r.)
23.04.2019 r.
(wtorek)
Koniec wiosennej przerwy świątecznej (18.04-23.04.2019r.)
21.06.2019 r.
(piątek)
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
23.06.2019 r.
(niedziela)
Początek wakacji (23.06.2019r.)
1.09.2019 r.
(niedziela)
Koniec wakacji (1.09.2019r.)
Informacje:


Informacje i ogłoszenia
Zobacz informacje i ogłoszenia związane z własciwym funkcjonowaniem szkoły.
zobacz
Zebrania z rodzicami 2018/19
Daty, godziny oraz tematyka spotkań, zebrań, dni otwartych dla rodziców w ciągu całego roku szkolnego.
zobacz
Konsultacje nauczycieli 2018/19
Dni i godziny konsultacji nauczycieli z rodzicami w Zespole Szkkół nr 2 w Brodłach.
zobacz
Zajęcia dodatkowe 2017/18
Wykaz wszystkich zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla uczniów, prowadzonych w naszej szkole.
- brak informacji
Dziennik elektroniczny
Logowanie do E-dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów, umożliwia szybkie sprawdzenie frekwencji, ocen, uwag czy zadań domowych.
otwórz