Szkoła jest labolatorium Szkoły Uczącej się.

Artykuł dodany 24.05.2018 r. | Krystyna Buczek
24 maja 2018 r liderki Oceniania Kształtującego p. Krystyna Buczek, p. Agnieszka Mistarz, p. Barbara Pater uczestniczyły w Konferencji Upowszechniającej Praktyki Współpracy Nauczycieli w Szkole Podstawowej Dywizji Powietrzno - Desantowej w Babicach.

Szkoła jest "labolatorium Szkoły Uczącej się".

Odbyło się spotkanie panelowe, zaangażowani zostali tam nauczyciele, dyrektorzy z innych szkół, eksperci z CEO na czele z p. Danutą Sterną oraz p. Małgorzatą Ostrowską znający strategie oceniania kształtującego.
Liderki wzięły udział w spacerze edukacyjnym, który służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. Polega on na koleżeńskiej obserwacji pracy uczniów i nauczycieli w klasie. A następnie uczestniczyły w prezentacji działań prowadzonych przez szkołę w ramach klubu Szkół Uczących się. W szczególności dotyczących analizy prac uczniów (APU) , w wymianie doświadczeń i opinii na temat efektów stosowania praktyki.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Brodłach nie spoczywają na laurach, nieustannie się szkolą, wprowadzając innowacyjne metody i formy pracy. Wszystko po to by podnosić efektywność nauczania, zwiększać aktywność dzieci na lekcjach i zaangażować ich w proces uczenia się.

Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do uzyskania certyfikatu Całościowy Rozwój szkoły CRS2.