Bezpieczna szkołaBezpieczna Szkoła – program realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Brodłach
w roku szkolnym 2009/10

Uzależnienia to poważne zagrożenie, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji. Szybkie tempo życia, trudna sytuacja materialna, rozluźnienie więzi rodzinnych, zniechęcenie i apatia powodują, iż człowiek zwraca się w stronę sztucznych sposobów poprawienia sobie samopoczucia. Jest to sposób bardzo ryzykowny, zwłaszcza dla młodego organizmu. Młodzieży wydaje się niekiedy, że sięgając po środki uzależniające, rozwiąże dręczące ją problemy. Przecież słyszą od dealerów i niestety często od swoich kolegów i koleżanek, że papierosy, alkohol, narkotyki pozwalają przeżyć coś niezwykłego, czynią człowieka dorosłym, pomagają się uczyć, pozwalają zaimponować rówieśnikom, przełamać barierę nieśmiałości. O zgubnych skutkach ich zażywania: zniszczeniu zdrowia, zmianach w psychice, konfliktach z rodzicami, utracie przyjaciół, problemach w szkole, a czasem nawet śmierci, nikt już nie wspomina.

    Statystyki wskazują, że z roku na rok coraz więcej osób ma kontakt ze środkami psychoaktywnymi i coraz więcej osób zapada na chorobę zwaną uzależnieniem.

    Niepokojąca jest także większa dostępność tych środków, mimo zaostrzenia prawa. Wielu sprzedawców nie zwraca uwagi na wiek klientów nabywających papierosy i alkohol, a narkotyki są dostępne prawie wszędzie: na podwórku, w pubach, kawiarenkach internetowych, a nawet w szkole.

    Nikt nie jest w stanie nieustannie kontrolować młodzieży. Ostateczną decyzję muszą podjąć sami. Ale obowiązkiem dorosłych jest dostarczenie im koniecznej wiedzy i umiejętności, aby potrafili mądrze wybierać.

    Odpowiedzią na te zagrożenia i potrzeby młodzieży jest prowadzona kampania ‘Bezpieczna szkoła” W naszej szkole często jest podejmowana tematyka profilaktyki uzależnień. Odbywały się , warsztat z psychologiem, spotkania z kuratorem sądowym, lekcje wychowawcze na temat savoir vivre mające dostarczyć wiedzę zarówno młodzieży, jak i dorosłym, którzy z tą młodzieżą pracują. Między innymi przeprowadzany był t konkurs

 

Bezpieczna szkoła
Odpowiedzią zagrożenia i potrzeby młodzieży jest kampania - Bezpieczna szkoła - W ramach kampani odbywały się , warsztat z psychologiem, spotkania z kuratorem sądowym, lekcje wychowawcze na temat savoir vivre mające dostarczyć wiedzę zarówno młodzieży, jak i dorosłym, którzy z tą młodzieżą pracują. Między innymi przeprowadzany był t konkurs...
zobacz