PROGRAM ETWINNTING„Projekty e-twinning 2018/2019”.

W październiku 2018 r. został rozpoczęty projekt na platformie e-twinning zatytułowany „Christmas Cards Exchange by post”. Projekt ten trwał do grudnia bieżącego roku.
W projekcie brała udział klasa 6 wraz z wychowawcą Dorotą Kwadrans.
W projekcie tym uczniowie przygotowywali kartki Bożonarodzeniowe, które wysyłaliśmy to uczniów do szkoły Escola Marinada, w Hiszpanii.
Celem projektu było rozwijanie umiejętności językowych oraz społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także poznanie innych kultur i sposobów myślenia, co motywuje do nawiązania kontaktu z ludźmi.
W listopadzie 2018 roku rozpoczęliśmy kolejny projekt „ My penpal” na międzynarodowej platformie e-twinning. Projekt prowadzony jest przez panią Dorotę Kwadrans i panią Marzenę Raźny
W projekcie bierze udział 67 uczniów z trzech szkół podstawowych w obrębie naszej gminy.
Są to :
Szkoła Podstawowa w Brodłach
Szkoła Podstawowa w Regulicach
Szkoła Podstawowa w Grojcu
Uczniowie korespondują z rówieśnikami ze szkoły w Douarnenez we Francji.
Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny, a listy będziemy pisać i odczytywać mniej więcej raz na dwa miesiące podczas zajęć języka angielskiego w klasach 5-6.
Tematyka listów związana jest z codziennym życiem nastolatków w obu krajach. Na początku uczniowie przedstawią siebie i swoje zainteresowania a potem tematy będą przychodziły
same do głowy.
Pierwszą paczkę listów wysłaliśmy już w grudniu. My też już otrzymaliśmy listy i piszemy kolejne.
Celem projektu jest propagowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów, wymiana doświadczeń między rówieśnikami z różnych krajów świata, poznanie kultur i tradycji innych narodowości oraz zawiązanie nowych znajomości z uczniami biorącymi udział w wymianie językowej.

 Zespół Szkół Nr 2 w Brodłach uczestniczy w programie eTwinning- Europejska Społeczność Szkolna.

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Udział w projekcie ETwinning mogą wziąć przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat) wraz z nauczycielami wszystkich przedmiotów, którzy zostają opiekunami projektu.

Najważniejszymi cechami projektu są:

  1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
  2. Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
  3. Temat projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego.

„A FUNNY SCHOOL DAY”.

Od października do końca grudnia 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Brodłach brali udział w projekcie na platformie e-twinning zatytułowanym „ A Funny School Day”. W projekcie brała udział klasa 3 wraz z wychowawcą Joanną Słotą oraz Dorotą Kwadrans. W projekcie tym dzieci przedstawiały typowy dzień z życia szkolnego poprzez prace wykonywane na zajęciach, fotografie, prezentacje , co zostało umieszczone na interaktywnej mapie organu prowadzącego projekt i dzieci mogły poznać różne sposoby spędzania czasu przez dzieci w szkołach w Europie, które też brały udział w tym projekcie. Celem projektu było rozwijanie umiejętności językowych oraz społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także poznanie innych kultur i sposobów myślenia co motywuje do nawiązania kontaktu z ludźmi. W ramach projektów organizowanych w zeszłych latach utrzymujemy kontakt z kilkoma szkołami w Europie i na Święta Bożego Narodzenia wymieniamy się kartkami świątecznymi.


PROJEKT „RUN FOR MATH”


Realizując ten projekt uczniowie klasy I gimnazjum będą mieli do wykonania kilka zadań. Pierwsze zadanie to wykonanie prezentacji swojej klasy w języku angielskim. Umieszczenie jej na stronie i wysłanie do naszych przyjaciół z zagranicy. Abyśmy mogli się wzajemnie poznać pooglądamy prezentacje wysłane do nas przez innych uczestników projektu ( z Hiszpanii, Norwegii oraz Polski).
Kolejne zadanie będzie polegało na wykonaniu pomiarów czasu i długości trasy biegów na lekcji w-f.
Nasze wyniki zaprezentujemy w formie tabel i wykresów wykonanych w Exelu. Porównamy wyniki uczniów z różnych krajów, wymyślimy zadania matematyczne wykorzystujące zdobyte informacje.
Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczniowie będą mieli większą motywację do biegania i uzyskania jak najlepszego rezultatu, będą również rozwijali swoje umiejętności z informatyki, języka angielskiego i matematyki. Ważne jest również to, że będą rozwijali swoje kompetencje społeczne i poznawali uczniów z innych krajów europejskich.
PROJEKT Rubik's Cubes contest”
Biorąc udział w tym projekcie najpierw mamy za zadanie wykonać w języku angielskim prezentację naszej szkoły i przesłać ją do innych uczestników projektu. Wszystko po to, abyśmy mogli poznać naszych partnerów z Polski oraz Francji, a oni aby mogli poznać nas.
Celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania swoich umiejętności poprzez układanie kostki Rubika . Efektem końcowym projektu jest konkurs zorganizowany między partnerami w celu wyłonienia najszybciej układającego kostkę Rubika. Przygotujemy filmy na których pokażemy nasze umiejętności. Więcej informacji i zgłoszenia u p. Krystyny Buczek. Zachęcam do układania kostki Rubika : )