Akcja owoce w szko 

W ramach programu "Owoce w szkole" dzieci klas młodszych z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przystąpiły do wykonania sałatek owocowych. Uczniowie z mniejszym zacięciem kulinarnym mieli możliwości wykazania się artystycznie podczas konkursu plastycznego.
 

 

 

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Należy nadmienić, iż podczas degustacji sałatek nikt nie ucierpiał.