Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia...

Artykuł dodany 01.10.2019 r. | Joanna Słota
Uczniowie klasy 2 pod opieką wychowawczyni i rodzica uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych finansowanych z dotacji jaką otrzymała OSP Brodła na „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2019 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii. W zdrowym ciele – zdrowy duch” Uczniowie przez 10 tygodni jeżdżą na zajęcia nauki pływania na basenie w Chrzanowie. Dzieci podzielone są na dwie grupy które pod czujnym okiem instruktorów oswajają się z wodą i podejmują próbę pływania. Życzymy dzieciom wytrwałości!!!!