Bezpieczne Gimnazjum

Program „Bezpieczne Gimnazjum” jest jednym z elementów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanej od 2004 r. na terenie Krakowa przez Komendę Wojewódzką i Miejską Policji. Jego celem jest: promocja bezpieczeństwa, kształtowanie bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w gimnazjach.
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest narzędziem traktującym sprawy bezpieczeństwa kompleksowo – nie tylko chodzi o zagrożenie przestępczością, ale też o patologie społeczne, zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców itp. Program zakłada w szczególności promocję oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów. Projekt dostosowany jest do lokalnych uwarunkowań i umożliwia stworzenie trwałej sieci współpracujących ze sobą instytucji i podmiotów, których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców obszarów, których projekt dotyczy.
  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
  • zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
  • zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych,
  • ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
  • systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród młodzieży.
Bezpieczna Szkoła – program realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Brodłach
w roku szkolnym 2009/10

Uzależnienia to poważne zagrożenie, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji. Szybkie tempo życia, trudna sytuacja materialna, rozluźnienie więzi rodzinnych, zniechęcenie i apatia powodują, iż człowiek zwraca się w stronę sztucznych sposobów poprawienia sobie samopoczucia. Jest to sposób bardzo ryzykowny, zwłaszcza dla młodego organizmu. Młodzieży wydaje się niekiedy, że sięgając po środki uzależniające, rozwiąże dręczące ją problemy. Przecież słyszą od dealerów i niestety często od swoich kolegów i koleżanek, że papierosy, alkohol, narkotyki pozwalają przeżyć coś niezwykłego, czynią człowieka dorosłym, pomagają się uczyć, pozwalają zaimponować rówieśnikom, przełamać barierę nieśmiałości. O zgubnych skutkach ich zażywania: zniszczeniu zdrowia, zmianach w psychice, konfliktach z rodzicami, utracie przyjaciół, problemach w szkole, a czasem nawet śmierci, nikt już nie wspomina.

    Statystyki wskazują, że z roku na rok coraz więcej osób ma kontakt ze środkami psychoaktywnymi i coraz więcej osób zapada na chorobę zwaną uzależnieniem.

    Niepokojąca jest także większa dostępność tych środków, mimo zaostrzenia prawa. Wielu sprzedawców nie zwraca uwagi na wiek klientów nabywających papierosy i alkohol, a narkotyki są dostępne prawie wszędzie: na podwórku, w pubach, kawiarenkach internetowych, a nawet w szkole.

    Nikt nie jest w stanie nieustannie kontrolować młodzieży. Ostateczną decyzję muszą podjąć sami. Ale obowiązkiem dorosłych jest dostarczenie im koniecznej wiedzy i umiejętności, aby potrafili mądrze wybierać.

    Odpowiedzią na te zagrożenia i potrzeby młodzieży jest prowadzona kampania ‘Bezpieczna szkoła” W naszej szkole często jest podejmowana tematyka profilaktyki uzależnień. Odbywały się , warsztat z psychologiem, spotkania z kuratorem sądowym, lekcje wychowawcze na temat savoir vivre mające dostarczyć wiedzę zarówno młodzieży, jak i dorosłym, którzy z tą młodzieżą pracują. Między innymi przeprowadzany był t konkurs

 

Bezpieczna szkoła
Odpowiedzią zagrożenia i potrzeby młodzieży jest kampania - Bezpieczna szkoła - W ramach kampani odbywały się , warsztat z psychologiem, spotkania z kuratorem sądowym, lekcje wychowawcze na temat savoir vivre mające dostarczyć wiedzę zarówno młodzieży, jak i dorosłym, którzy z tą młodzieżą pracują. Między innymi przeprowadzany był t konkurs...
zobacz


Kampania – Zachowaj trzeźwy umysł

   Kampania realizowana jest od prawie 10 lat. Jej pomysł narodził się w środowisku polskich dziennikarzy, adresowana jest do dzieci i młodzieży. Jednym z jej najważniejszych celów jest propagowanie zdrowego stylu życia, tolerancji oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań zdrowotnych Podkreśla jak ważne jest w tym wieku życie wolne od alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków oraz przemocy. Kampania jest kolorowa, radosna. Odwołując się do zdrowego stylu życia zawsze towarzyszył jej sport i rekreacja oraz znane twarze polskich sportowców. W tym roku twarzą kampanii jest Maja Włoszczowska.

    Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

   Co roku za pośrednictwem urzędu miejskiego w Alwerni bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji ZTU pod patronatem - co roku ma ona inne hasło przewodnie.

   W ubiegłym roku wysłaliśmy około 50 prac. W tej ogólnopolskiej kampanii pod patronatem dziennikarzy polskich biorą udział uczniowie z około 1000 gmin a kilku tysięcy szkól w Polsce.

   Nasi uczniowie plastycznie przedstawiali swoje pasje. Opisywali niesamowite przygody, których doświadczali. Wykazywali się w quizach wiedza sportową. Wszystkie prace zostały wysłane do poznania.Projekt „Odblaskowa szkoła”. Organizatorem są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych jego uczestników poprzez zwiększenie aktywności dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Akcja „Odblaskowa szkoła” daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. W ramach konkursu szkoła podejmuje realizację różnorodne działania. Jednym z nich był udział uczniów klas 0-VI w prelekcji prowadzonej przez Specjalistę Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie p. Komisarza Mariusza Jurczyka, który wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Pieszych w Krakowie wyposażyli wszystkich uczniów klas I-VI w odblaskowe znaczki.