Ocenianie kształtyjace
 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. W naszej szkole w codziennej pracy dydaktycznej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom, egzaminom i innym formom sprawdzania wiedzy, ma potwierdzić to, czego uczniowie się nauczyli. Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. Zasady oceniania są sformułowane w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu(Statut ZSZ nr 4), wg którego nauczyciele przedmiotowi ustalają Przedmiotowe Ocenianie.
zobacz

 Szkoła jest labolatorium Szkoły Uczącej się.

24 maja 2018 r liderki Oceniania Kształtującego p. Krystyna Buczek, p. Agnieszka Mistarz, p. Barbara Pater uczestniczyły w Konferencji Upowszechniającej Praktyki Współpracy Nauczycieli w Szkole Podstawowej Dywizji Powietrzno - Desantowej w Babicach ...
zobacz

 Obliczenia procentowe z OK

Uczniowie klasy VII w ciekawy sposób powtarzali wiadomości związane z obliczeniami procentowymi. Przygotowane zostały dla nich stacje zadaniowe, dzięki czemu mogli przy rozwiązywaniu zadań z matematyki trochę się poruszać :)
zobacz

 Zeszyty ok klasa 2

Uczniowie klasy drugiej podjęli pierwsze próby prowadzenie ok zeszytu. A oto wynik lekcji, na której poznawaliśmy rzeczowniki.
zobacz

 klasa 1 przygoda z lapbookiem

Uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli swoją przygodę z lapbookiem. Samodzielnie robili swoją pierwszą książkę, której tematem przewodnim był alfabet gdyż poznali już wszystkie litery.
zobacz

 Lapbooki -pełne wiedzy matematycznej

Uczniowie piątej klasy w niekonwencjonalny sposób utrwalali wiadomości o ułamkach dziesiętnych. Samodzielnie wykonywali lapbooki -pełne wiedzy matematycznej...
zobacz