Grono pedagogiczne

Artykuł dodany 02.09.2021 r. | Admin

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2020/21
Przedmiot nauczyciel
oddział przedszkolny mgr Jadwiga Buzdygan
oddział przedszkolny mgr Klaudia Drabiec
nauczanie wczesnoszkolne mgr Jolanta Kuciel
nauczanie wczesnoszkolne mgr Agnieszka Mistarz
nauczanie wczesnoszkolne mgr Joanna Słota
religia mgr Matuszyk Ryszard
religia mgr Trzeciak Paweł
język polski mgr Barbara Pater
język angielski mgr Marzena Raźny
język niemiecki mgr Ilona Hajda
historia mgr Kinga Turecka- Kurek
wiedza o społeczeństwie mgr Barbara Pater
matematyka mgr Jolanta Mitka
matematyka mgr Kałuża Agnieszka
fizyka mgr Krystyna Buczek
chemia mgr Anna Nowak
przyroda mgr Jolanta Kuciel
przyroda mgr Anna Nowak
biologia mgr Anna Nowak
geografia mgr Ireneusz Barcik
plastyka mgr Barbara Białogłowicz-Barcik
muzyka mgr Słowomir Małocha
informatyka mgr Marek Szala
technika mgr Marek Szala
wychowanie fizyczne mgr Dorota Jakóbik
wychowanie fizyczne mgr Beata Jedynak
zajęcia artystyczne mgr Jolanta Kuciel
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Beata Jedynak
wych. do życia w rodzinie mgr Joanna Słota
nauczanie indywidualne mgr Anna Suwaj
pedagog szkolny mgr Jolanta Mitka
biblioteka szkolna mgr Barbara Białogłowicz-Barcik

Organy szkoły:


Dyrektor Szkoły

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne.
zobacz
Grono pedagogiczne
Grono Pedagogiczne naszej szkoły zapewnia swoim uczniom profesjonalny sposób kształcenia, tworzy nowatorskie programy nauczania, umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy w przedmiotowych kołach zainteresowań oraz pozwala im rozwijać swoje pasje.
zobacz
Wychowawcy klas
Wychowawcy klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy, otaczają indywidualną opiekę każdego ucznia. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów.
zobacz
Samorzad szkoły
Przedstawia władzom szkoły opinie i potrzeb uczniów, dba o dobre imię i cześć szkoły, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz naszej placówki i środowiska lokalnego. Występuje z inicjatywami organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
zobacz
Rada rodziców
Nasza Rada Rodziców jest autonomiczna,posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji. Rada Rodziców posiada własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządza.
zobacz