Wychowawcy klas

Artykuł dodany 02.09.2020 r. | Admin

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/21
klasa nauczyciel
oddział przedszkolny mgr Jadwiga Buzdygan
oddział przedszkolny mgr Klaudia Drabiec
klasa 1 mgr Jolanta Kuciel
klasa 2 mgr Agnieszka Mistarz
klasa 3 mgr Joanna Słota
klasa 4 mgr Barbara Pater
klasa 5 mgr Kinga Turecka- Kurek
klasa 6 mgr Barbara Białogłowicz-Barcik
klasa 7 mgr Marzena Raźny
klasa 8 mgr Jolanta Mitka

Organy szkoły:


Dyrektor Szkoły

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne.
zobacz
Grono pedagogiczne
Grono Pedagogiczne naszej szkoły zapewnia swoim uczniom profesjonalny sposób kształcenia, tworzy nowatorskie programy nauczania, umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy w przedmiotowych kołach zainteresowań oraz pozwala im rozwijać swoje pasje.
zobacz
Wychowawcy klas
Wychowawcy klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy, otaczają indywidualną opiekę każdego ucznia. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów.
zobacz
Samorzad szkoły
Przedstawia władzom szkoły opinie i potrzeb uczniów, dba o dobre imię i cześć szkoły, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz naszej placówki i środowiska lokalnego. Występuje z inicjatywami organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
zobacz
Rada rodziców
Nasza Rada Rodziców jest autonomiczna,posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji. Rada Rodziców posiada własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządza.
zobacz