Historia miejscowosci

Artykuł dodany 08.09.2007 r. | Administrator


Najstarsza informacja o dziejach Brodeł pochodzi z 1353 roku, kiedy to biskup krakowski Boczęta zatwierdził erekcję kościoła w Tłuczani i nadał temuż kościołowi dziesięcinę z jego wsi Brodła.
   
W 1419 roku Piotr Szafraniec, podkomorzy krakowski, zatwierdził szczegółowe rozgraniczenie między Brodłami a Kamieniem, "z wyłączeniem łąki plebańskiej w Porębie Żegoty, na której mogli wypasać mieszkańcy Kamienia pod warunkiem nie wyrządzania szkód".
    W 1581 roku roku część Brodeł należała do właścicieli Porębskich: dzierżawił ją wówczas Palczowski i było w niej łanów kmiecych 3,5; zaś druga część była własnością spadkobierców Piotra Zborowskiego, wojewody krakowskiego, i miała łanów kmiecych 3.
    W XVII w. Brodła przeszły na własność w ręce nowych właścicieli Korycińskich z Korynta. Następnie do własności ziemskiej Schwarzenbergów-Czernych, a od wieku XVIII do II wojny światowej - rodziny Szembeków.
    Właściciele włości na swoim terenie wykonywali pełnie władzy w zakresie, w jakim to czyni władza zwierzchnia w państwie. Właściciel wsi normował obowiązki chłopów w stosunku do dworu, ustrój wewnętrzny wsi jak również kwestie z zakresu prawa sądowego, zwłaszcza prawa karnego. Również sprawowanie funkcji administracyjnych należało do właściciela wsi. Ściągał on podatki od mieszkańców, mając swobodę rozłożenia ich na wieś dla pokrycia części podatku państwowego przypadającego na jego teren. Wykonywał także władzę policyjną. Czuwał nad gospodarką wiejską. Ponadto pan wsi sprawował sądownictwo nad ludnością wiejską bądź osobiście bądź powołany przez siebie sąd wiejski. Miał on pełnię władzy sądzenia i karania włącznie z karą śmierci. Pan wsi miał też obowiązki wobec swoich włościan. Miał im zapewnić opiekę, chronić od krzywd zewnątrz doznanych, wspierać gospodarczo.
    Według księgi poborowej z 1581 roku Brodła liczyły 6,5 łanów kmiecych, 6 zagrodników bez roli, 1 komornika bez bydła, 2 czynszowników.
    Po III rozbiorze Polski, od 5 lipca 1796 do 15 lipca 1809 roku ta część województwa krakowskiego, w której leżała gmina Alwernia, a więc i miejscowość Brodła, należała do Austrii pod nazwą "Nowa Galicja" .Wieś nadal była podporządkowana przede wszystkim zwierzchności pana, który sprawował pełnię władzy.
    W okresie Rzeczpospolitej Krakowskiej (1815-1846) wieś Brodła należała do gminy XXII (numeracja urzędowa) z siedzibą wójta w Porębie Żegoty. Z chwilą likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej Brodła zostały włączone ponownie do Galicji.
    W X 1918 roku pierwszą oswobodzoną częścią państwa polskiego stała się Galicja zachodnia, a w niej gmina Alwernia, w tym Brodła.


W latach 1918-1920, jak czytamy w kronice parafii w Porębie Żegoty, we wsi Brodła panował tyfus plamisty, który pochłonął 37 ofiar. Nie było żadnej pomocy od władz, a brud i nędza sprzyjał rozszerzaniu się zarazy. Ofiarą tej strasznej choroby padł też proboszcz ks. Wojciech Stypuła, który zaraził się od chorego w Brodłach.
    W 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, władze okupacyjne dokonały podziału powiatu chrzanowskiego. Większość wsi gminy Alwernia weszły w skład III Rzeszy. Jedynie Brodła, Mirów i Podłęże znalazły się w Generalnym Gubernatorstwie. Wyzwolenie tego terenu nastąpiło w styczniu 1945 roku.

Trochę historii:


Historia szkoły

Pierwsza wzmianka o szkole w Brodłach znajduje się w różnych aktach szkolnych, z których wynika, że szkoła w Brodlach istniała już ok. 1820 roku. Mieściła się w drewnianym budynku za wsią
zobacz

O szkole

Szkoła stara się zapewnić uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
zobacz

Patron Szkoły Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos (1846-1916), Powieściopisarz i nowelista okresu pozytywizmu. Należy do najpopularniejszych pisarzy świata.. Laureat pokojowej Nagrody Nobla 1905
zobacz

Historia miejscowosci

Najstarsza informacja o dziejach Brodeł pochodzi z 1353 roku, kiedy to biskup krakowski Boczęta zatwierdził erekcję kościoła w Tłuczani i nadał temuż kościołowi dziesięcinę z jego wsi Brodła.
zobacz