O szkole

Artykuł dodany 08.09.2010 r. | Administrator


Zespół szkół nr 2 w Brodłach, stanowią oddział przedszkolny, szkoła podstawowa oraz gimnazjum i jest on jednym z trzech zespołów szkół w gminie. Oprócz nas w gminie Alwernia są jeszcze zespoły szkół  w Alwerni i Kwaczale, dodatkowa w Grojcu, Okleśnej, Porębie Żegoty znajdują się szkoły podstawowe. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z kilku miejscowości m.in.: z Brodeł, Grojca, Poręby, Przegini oraz Kamienia.
    Szkoła stara się zapewnić uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Oprócz przedmiotowych klaso-pracowni szkoła dysponuje 20 stanowiskową salą komputerową, salą gimnastyczną, stołówko-jadalnią w której przygotowywane są posiłki, na terenie placówki działa spółdzielnia uczniowska prowadząca sklepik szkolny. Dobrze wyposażona biblioteka multimedialna pozwala wzbogacać swoją wiedzę.
     Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką pielęgniarki oraz pedagoga szkolnego. Szkoła oprócz tradycyjnych zebrań z rodzicami organizuje comiesięczne dni otwarte, na których każdy rodzic może indywidualnie porozmawiać z nauczycielami przedmiotów.
    Do tradycji szkoły należy organizowanie różnorodnych imprez i uroczystości: wyboru Samorządu Uczniowskiego, ślubowania klas I, organizowanie Dnia Ziemi, Dnia Komisji Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, zabawy Andrzejki, spotkania wigilijnego, zabawy Walentynkowej, Dnia Kobiet, Konstytucji 3 Maja, Dnia Europejskiego, Dnia Dziecka i Sportu, Uroczystego pożegnania klas III. Dodatkowo Samorząd szkolny w porozumieniu z Dyrekcją szkoły organizuje dyskoteki, dni bez pytania oraz inne imprezy szkolne. Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz konkursach wewnątrz-szkolnych.

Trochę historii:


Historia szkoły

Pierwsza wzmianka o szkole w Brodłach znajduje się w różnych aktach szkolnych, z których wynika, że szkoła w Brodlach istniała już ok. 1820 roku. Mieściła się w drewnianym budynku za wsią
zobacz

O szkole

Szkoła stara się zapewnić uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
zobacz

Patron Szkoły Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos (1846-1916), Powieściopisarz i nowelista okresu pozytywizmu. Należy do najpopularniejszych pisarzy świata.. Laureat pokojowej Nagrody Nobla 1905
zobacz

Historia miejscowosci

Najstarsza informacja o dziejach Brodeł pochodzi z 1353 roku, kiedy to biskup krakowski Boczęta zatwierdził erekcję kościoła w Tłuczani i nadał temuż kościołowi dziesięcinę z jego wsi Brodła.
zobacz