Historia szkoły

Artykuł dodany 08.09.2010 r. | Administrator


nbsp;   Pierwsza wzmianka o szkole w Brodłach znajduje się w różnych aktach szkolnych, z których wynika, że szkoła w Brodlach istniała już ok. 1820 roku. Mieściła się w drewnianym budynku za wsią składającym się z jednej sali szkolnej. Budynek ten istniał do 1870 roku.

    Była to szkoła jednoklasowa, a nauczycielami byli: p. Reklowski, p. Ryczkiewicz, p. Badańczyk. Liczbna dzieci wynosiła 30-40 uczniów. Gdy jednak liczba dzieci się podniosła, a młodzież w szczupłej sali szkolnej wygodnie nie mogła się pomieścić, gmina postanowiła wystawić inny, nowy budynek, który celom szkolnym by odpowiadał. Poprzedni wyburzono.

    Od maja 1873 roku szkoła została zorganizowana na szkołę etatową. Brodła i Mirów tworzyły jeden zakres szkolny i wspólnie miały szkołę utrzymywać. Do obowiązków należało:
1. budynek szkoły i mieszkanie dla nauczyciela utrzymać w dobrym stanie i dbać o wewnętrzne utrzymanie szkoły wg przepisów władz szkolnych,
2. dostarczać środków na opalanie szkoły
3. starać się o oświetlenie szkoły i obsługę.


    W 1880 roku szkoła została rozbudowana, ponieważ zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do szkoły. W tym roku uczęszczało 186 dzieci, ale obowiązanych było 230. Przybudowano drugą salę lekcyjną.

    W 1882 r. szkoła starała się o przeistoczenie szkoły na dwuklasową i przydzielenie drugiego nauczyciela, ale wobec braku funduszy odmówiono. Władze w 1884 roku przyznały drugiego nauczyciela, z powodu znacznej liczby dzieci zapisanych na naukę (213). Od 1892 roku szkoła w Brodłach stała się szkołą dwuklasową o dwóch nauczycielach.

    W 1909 roku dobudowane zostały dwie sale lekcyjne. Od tego roku wprowadzono w tutejszej szkole - dotąd dwuklasowej z planem dla szkół 3-klasowych - plany dla szkół 4-klasowych.

    W czasie I wojny światowej szkoła istniała, ale dzieci opuszczały naukę, ponieważ musiały pracować przy zbiórce liści, jeżyn i pracach rolniczych.

    Od 1932 roku szkoła w Brodłach staje się szkołą czteroklasową o 3 nauczycielach.

W 1937 roku stała się szkołą powszechną drugiego stopnia prowadzącą 6 klas. Lekcje odbywały się w dwóch zmianach od 8.00 do 11.00 i od 11.00 do 14.00 Kierownikiem szkoły był wtedy Władysław Chmura. Od listopada 1937 roku kierownikiem tutejszej szkoły została Janina Czerwiec.

    W 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Przez cały okres okupacji szkoła staniała, ale w miesiącach zimowych nauka nie odbywała się z powodu braku opału. Nauka była trudna. Młodzież straciła wszystkie książki i pomoce naukowe, które kierownictwo szkoły musiało oddać do gminy w Tenczynku z polecenia władz okupacyjnych. Radząc sobie z brakiem opału naukę prowadzono tylko w jednej opalanej sali. Ale przerwy w nauczaniu nadal były, co wpływało na obniżenie poziomu nauczania i wychowania.

    W 1944 roku szkoła zajęta była przez wojsko niemieckie. Nauczyciele musieli pracować przy okopach i sprzątać szkołę dla Niemców bez wynagrodzenia. Zajęcia szkolne zaczęły się dopiero 26 października 1944 i zaczęły się z wielkimi kłopotami. Nauka trwała do 16 stycznia 1945 roku. Została przerwana z powodu działań wojennych, które nie uszkodziły samego budynku, ale został on zniszczony. Brodła zostały oswobodzone od Niemców 18 stycznia 1945 r., a nauka w szkole rozpoczęła się 14 lutego 1945 r.

    W pierwszym roku po okupacji niemieckiej uruchomione zostały cztery klasy, ale nauka odbywała się w jednej sali lekcyjnej, pozostałe sale zostały zniszczone podczas okupacji. Gmina zaopatrzyła szkołę w pomoce naukowe i mapy ścienne. Ponieważ tutejsza młodzież w czasie okupacji bardzo słabo uczęszczała do szkoły dlatego od 1946 roku zorganizowano w tutejszej szkole ciągi skrócone oraz zorganizowano również kurs dla dorosłych II i III stopnia.

    W późniejszym okresie szkoła została przemianowana na Szkołę Podstawową.
W październiku 1997 Szkoła przeniosła się do nowego budynku.

    W roku szkolnym 2000/2001 w naszej placówce powstał pierwszy oddział gimnazjum, a szkoła została przekształcona na Zespół Szkół nr 2 w Brodłach.

    Dnia 12.06.2003 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Brodłach odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru.


Trochę historii:


Historia szkoły

Pierwsza wzmianka o szkole w Brodłach znajduje się w różnych aktach szkolnych, z których wynika, że szkoła w Brodlach istniała już ok. 1820 roku. Mieściła się w drewnianym budynku za wsią
zobacz

O szkole

Szkoła stara się zapewnić uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
zobacz

Patron Szkoły Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz, pseudonim Litwos (1846-1916), Powieściopisarz i nowelista okresu pozytywizmu. Należy do najpopularniejszych pisarzy świata.. Laureat pokojowej Nagrody Nobla 1905
zobacz

Historia miejscowosci

Najstarsza informacja o dziejach Brodeł pochodzi z 1353 roku, kiedy to biskup krakowski Boczęta zatwierdził erekcję kościoła w Tłuczani i nadał temuż kościołowi dziesięcinę z jego wsi Brodła.
zobacz