Grono pedagogiczneGrono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/20
Przedmiot nauczyciel
oddział przedszkolny mgr Jadwiga Buzdygan
oddział przedszkolny mgr Klaudia Drabiec
nauczanie wczesnoszkolne mgr Jolanta Kuciel
nauczanie wczesnoszkolne mgr Agnieszka Mistarz
nauczanie wczesnoszkolne mgr Joanna Słota
religia ks. Natan Kwiatkowski
język polski Magdalena Bylica
język polski mgr Barbara Pater
język angielski mgr Marzena Raźny
język niemiecki mgr Ilona Hajda
historia mgr Kinga Turecka- Kurek
wiedza o społeczeństwie mgr Barbara Pater
matematyka mgr Krystyna Buczek
matematyka mgr Jolanta Mitka
fizyka mgr Dorota Jakóbik
chemia mgr Anna Nowak
przyroda mgr Jolanta Kuciel
przyroda mgr Anna Nowak
biologia mgr Anna Nowak
geografia mgr Ireneusz Barcik
plastyka mgr Barbara Białogłowicz-Barcik
muzyka mgr Słowomir Małocha
informatyka mgr Marek Szala
technika mgr Marek Szala
wychowanie fizyczne mgr Dorota Jakóbik
wychowanie fizyczne mgr Beata Jedynak
zajęcia artystyczne mgr Jolanta Kuciel
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Ireneusz Barcik
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Katarzyna Jonkisz
wych. do życia w rodzinie mgr Joanna Słota
nauczanie indywidualne mgr Anna Suwaj
pedagog szkolny mgr Jolanta Mitka
biblioteka szkolna mgr Barbara Białogłowicz-Barcik
Organy szkoły:


Dyrektor Szkoły


Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne.
zobacz

Grono pedagogiczne


Grono Pedagogiczne naszej szkoły zapewnia swoim uczniom profesjonalny sposób kształcenia, tworzy nowatorskie programy nauczania, umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy w przedmiotowych kołach zainteresowań oraz pozwala im rozwijać swoje pasje.
zobacz

Wychowawcy klas


Wychowawcy klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy, otaczają indywidualną opiekę każdego ucznia. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów.
zobacz

Samorzad szkoły


Przedstawia władzom szkoły opinie i potrzeb uczniów, dba o dobre imię i cześć szkoły, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz naszej placówki i środowiska lokalnego. Występuje z inicjatywami organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
zobacz

Rada rodziców


Nasza Rada Rodziców jest autonomiczna,posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji. Rada Rodziców posiada własny budżet i samodzielnie, efektywnie nim zarządza.
zobacz